Leren thuis

Leren is leuk, en zeker als het op de computer kan...

Om kinderen en ouders hierin te steunen voorzien we een lijstje van goede programma's en sites waar de kinderen op school misschien al hebben mee gewerkt.

www.computermeester.be: spelletjes en oefeningen voor de kleuterschool en de lagere school. (ga naar de site)
1ste leerjaar:
getalsplitsing
Inoefenen van de getalsplitsing: spelletjes met foto's. (ga naar de site)
1ste leerjaar:
auto3
Inoefenen van + en - tot 20. (downloaden en installeren)
1ste leerjaar:
letters en cijfers schrijven
Oefen de schrijfletters en de getallen. (ga naar de site)
2de leerjaar:
136tafeltjes
Oefen de maal- en deeltafels per getal. (downloaden en installeren)
2de leerjaar:
auto4
Oefen de maal- en deeltafels door elkaar. (downloaden en installeren)
2de leerjaar:
honderdveld
Oefen in het honderdveld. (downloaden en installeren)
2de leerjaar:
hoofdletters schrijven
Oefen de hoofdletters. (ga naar de site)
3de leerjaar:
136tafeltjes
Oefen de maal- en deeltafels per getal. (downloaden en installeren)
3de leerjaar:
auto5
Oefen de maal- en deeltafels door elkaar. (downloaden en installeren)
4de leerjaar:
auto6
Oefen de maal- en deeltafels door elkaar. (downloaden en installeren)
4de leerjaar:
kommagetallen
kommagetallen aanvullen tot gehelen: oefeningen op tienden, honderdsten en duizendsten. (downloaden en installeren)
5de leerjaar:
kommagetallen
kommagetallen aanvullen tot gehelen: oefeningen op tienden, honderdsten en duizendsten. (downloaden en installeren)