Onze troeven

Omgeving

Een familiale school waar iedereen elkaar kent.
Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Grenzend aan een beschermd natuurgebied.

Gelegen in een rustige woonwijk.

Een degelijke voorbereiding op verdere studies.

Een kinderdagverblijf en technisch atheneum op hetzelfde domein.


Wat bieden wij?

Een enthousiast en vast lerarenteam dat inzet op:
STEM-projecten, eveneens in samenwerking met het KTA Zavelenberg.

Werken met micro-bits in de derde graad.

Participatie en gelijkwaardigheid.
   - leerlingenparlement
   - filosoferen
   - ...
Paardenklassen en sportkamp in de tweede en derde graad.

Samenwerking met Brede School 'Flamingo'.

Atelierwerking tijdens de middagpauze.

Huiswerkbegeleiding in de opvang.