Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit:

- 4 leden verkozen door en uit het personeel;
- 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
- 3 leden verkozen door en uit de ouders;
- de directeur van de school.
Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

3 Leden gekozen door en uit de ouders :
Tomas Fülopp, Stef Hermans, Bart Vandecasteele (voorzitter)

4 Leden gekozen door en uit het personeel :
Greta Engels, Isolde Van Steerthem, Annelies Lippens, Eliane Annothé

2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus :
Nikita Van Gheem, Leander Fonteyn

Directie:
Mw. Liesbet Doucet